Om meg selv
Kontakt
Linker

 

 

 

Rolf Hegg

Jeg har arbeidet profesjonellt med hund siden 1979. Jeg har holdt mange kurs i Norge og konkurrert både nasjonalt og internasjonat med egne hunder.

Jeg har, over lengre tid, vært engasjert ved politihøyskolen og forsvaret, hvor jeg har lært opp nyutdannete hundeførere i bitetrening og tradisjonelt bruksarbeid. Jeg er også ansvarlig instruktør for Norsk Kennel Klubs grunnkurs i figurering (IPO/skyddsarbeid).

Jeg er en meget erfaren instruktør som har trent opp både egne og andres hunder innenfor redningshunder, lavinehunder, ruinsøkshunder, politihunder, og konkurransehunder i brukshundsporten.

Jeg har følgende autorisasjoner/ kurs:

2002                Mentaltest kurs, Robert Jönsson (S)

2001                Tjenestehund fører kurs, Tor- Erik Heggøy,  Politi jurist, Oslo PD

2000                IPO kurs, Gottfried Dildei (US)

2000                IPO kurs, Robert Jönsson

2000                Brukshundkurs (IPO) Backamo Läger, Pierre Wahlström (S)

1999                Tjenestehund fører kurs, Robert Jönsson

1999                IPO kurs, Helmut Raizer (D)

1997               Autorisert Trenings Figurant for RIK (IPO/ SCHH)

1997                Autorisert Instruktør for RIK

1996                Instruktør utdannelse for Tjenestehund fører, Hundeskolen Sollefteå, Sverige

1995                IPO kurs, Distrikts Instruktør Frankfurt PD.(D)

1994- 96          IPO treninger, Ole Moslund (DK)

1994- 96          Ukekurs,  Såtenäs Flyvapen leir, Sverige, Ole Moslund, Pierre Wahlström

1993                Instruktør utdannelse for Tjenestehund fører, Hundeskolen Sollefteå, Sverige

1990- 91          Instruktør utdannelse Groruddalen Dyreklinikk

  

Sheik og meg